สืบสานวัฒนธรรม “ลงแขกดำนา”

เผยเเพร่เมื่อ 221 เข้าชม

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี 2562 ณ แปลงนาสาธิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร